Inschrijf­procedure

Vanaf start de verkoop is alle informatie over de woningen beschikbaar op de website. Behalve de impressies, plattegronden en koopsommen vind je aanvullende informatie onder ‘downloads’. Dit zijn bijvoorbeeld de technische omschrijving en verkooptekeningen maar ook informatie over kopersopties.

Hoe nu verder?
Vanaf start verkoop is het mogelijk om je definitief in te schrijven voor één of meerdere bouwnummers. Het inschrijfformulier vind je terug in je persoonlijke account. Heb je nog geen account, dan kun je er een aanmaken op de website.

Ook wanneer je tijdens de pre-sale je voorkeur voor één of meerdere bouwnummers hebt opgegeven moet je dit bij start verkoop weer doen.

Wat moet ik invullen?
Allereerst vul je natuurlijk de bouwnummers in waar je belangstelling naar uitgaat. Je kunt meerdere voorkeuren opgeven. We gaan er van uit dat je geïnteresseerd bent in alle bouwnummers die je opgeeft.

We vragen ook je persoonsgegevens in te vullen en die van je partner in het geval je samen de woning wilt kopen. Al de gevraagde gegevens zijn nodig om de koop- en aannemingsovereenkomst op te maken indien je tot koop van de woning over gaat.

Maar om zover te komen moet het financieel gezien ook mogelijk zijn de woning te kopen. Daarom vragen we je ook om financiële gegevens (zoals inkomen) in te vullen. Daarnaast vragen wij je een ‘financiële check’ te uploaden. Dit is een verklaring van een erkend hypotheekadviseur of een bank waaruit blijkt dat je voldoende hypotheek kunt verkrijgen c.q. voldoende middelen hebt om de woning van je voorkeur aan te kopen.

Voor het versturen van de inschrijving heb je ook nog de mogelijkheid om eventuele opmerkingen toe te voegen aan de inschrijving.

Procedure toewijzing
Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen. De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de volgende volgorde:

  1. Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Er wordt toegewezen aan de meest concrete kandidaten waarbij wordt gestreefd om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.
  2. Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde woning, wordt er gekeken naar de interesse tijdens de pre-sale. Indien je een voorkeur hebt aangegeven tijdens de pre-sale krijg je voorrang op anderen.
  3. Geïnteresseerden die een financiële check hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier (bij Financiën), krijgen voorrang bij de toewijzing.
  4. Daarna wordt geloot tussen de inschrijvingen op de specifieke woning. Een geautomatiseerd systeem bepaalt wie in aanmerking komt voor de koop van het bouwnummer.

 Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing.

Wanneer bericht?
Wanneer een woning aan jou is toegewezen ontvang je hiervan bericht. Jij wordt door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met de makelaar. In dit persoonlijk gesprek krijg je een toelichting op het project en de woning en word je geïnformeerd over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Na dit gesprek blijft de woning nog maximaal 10 dagen voor je gereserveerd. Binnen deze periode beslis je of je wel of niet tot aankoop van de betreffende woning overgaat.

Wanneer er (nog) geen woning aan jou is toegewezen dan ontvang je daarover een e-mail met de mededeling dat je reserve kandidaat bent (voor de bouwnummers die je hebt opgegeven in het inschrijfformulier). Indien er een kandidaat afvalt wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrij gekomen woning. Wij kunnen je in deze e-mail dan ook niet berichten op welke plaats je op de reservelijst staat.

Sfeerfotografie   Koningsbosch 9380

De verkoop is gestart
Schrijf je hier in.